Meno a priezvisko  Ing. Michal Gallik 
Adresa  Tatranská 30, 059 07 Lendak 
Dátum narodenia  1. Júl 1986 
Pracovné skúsenosti   
August 2017 – doteraz  Spoločnosť: KODYS Slovensko s.r.o. 

Pracovná pozícia: Konzultant pre IS 

Zodpovednosť: Konzultácia s potenciálnymi zákazníkmi o firemných procesoch, konfigurácia softvérov podľa požiadaviek a procesov zákazníkov, podpora obchodného oddelenia. 

 

Máj 2015 – Júl 2017  Spoločnosť: Hennlich s.r.o. 
  Pracovná pozícia: Obchodno-technický zástupca 
  Zodpovednosť: Starostlivosť o existujúcich zákazníkov, rozširovanie portfólia spolupráce medzi zákazníkom a spoločnosťou, akvizícia nových zákazníkov, oslovovanie potenciálnych zákazníkov. Príprava a organizácia stretnutí. Technický návrh riešenia, technické konzultácie zákazníkom. 
Jún 2014 – Máj 2015  Spoločnosť: Dataphone, spol. s.r.o. 
  Pracovná pozícia: Obchodný zástupca 
  Zodpovednosť: Starostlivosť o existujúcich zákazníkov, získavanie nových zákazníkov. Vedenie obchodných stretnutí, príprava cenových podkladov a príprava prezentácií. Zároveň zodpovednosť za marketingové materiály spoločnosti,  aktualizáciu web stránky a pod. 
Január 2009 – Máj 2014  Spoločnosť: KODYS Slovensko s.r.o. 
  Pracovná pozícia: Konzultant pre IS 
  Zodpovednosť: Predpredajná podpora obchodného oddelenia – s čím súvisela prezentácia produktov, komunikácia so zákazníkom, pomoc pri príprave cenovej ponuky zákazníkom, analýza zákazníckych procesov a požiadaviek, vytváranie návrhov a postupov pre procesy zákazníkov, implementácia a konfigurácia systémov, školenia a podpora konečných užívateľov. 
Január 2008 – Apríl 2008  Spoločnosť: Kaufland Slovenská Republika  
  Pracovná pozícia: Asistent na oddelení IS 
  Zodpovednosť: Administrácia prístupových práv užívateľov, inštalácia softvérových produktov a ich následná konfigurácia a podpora užívateľov. 
Vzdelanie   
September 2008 –Jún 2010  Ekonomická Univerzita v Bratislave 
  Fakulta hospodárskej informatiky – odbor aplikovaná informatika 
  II. stupeň štúdia ukončený štátnou skúškou 
  Záverečná prácaInformačné systémy pre podniky – hotové riešenia. Cieľ práce bolo navrhnúť procesy pre reálneho zákazníka a nastaviť tieto procesy pre konkrétny skladový informačný systém. Boli modelované procesy pomocou metodiky BPM. Boli navrhnuté aj konkrétne konfiguračné nastavenia vzhľadom na upravené procesy. 
September 2005 –Jún 2008  Ekonomická Univerzita v Bratislave 
  Fakulta hospodárskej informatiky – odbor  hospodárska informatika 
  I. stupeň štúdia ukončený štátnou skúškou 
  Záverečná prácaObjektové vs. Štruktúrované programovanie – výhody a nevýhody. Cieľ bol určiť rozdiely medzi spomínanými prístupmi. Poukázať na tieto rozdiely a určiť prípady v ktorých vyniká jeden alebo druhý programátorský prístup. 
September 2001 –Jún 2005  Gymnázium Jána Bosca v Šaštín-Stráže 

Všeobecné zameranie 

 
Doplňujúce školenia   
September 2016  Prezentačné zručnosti – Towers consulting 

Predmet školenia: príprava na prezentáciu, cieľ prezentácie, komunikácia s auditóriom 

Jún 2016  SPIN – Towers consulting 

Predmet školenia: priebeh obchodného prípadu. Príprava, zber potrieb, reakcia na potreby, vytvorenie a poukázanie na úžitok 

Jún 2013  Analýza požiadaviek zákazníka – Wiseman 

Predmet školenia: metódy a postupy zisťovania potrieb zákazníka a ich uspokojenie 

Máj 2013  Komunikačné schopnosti pre výkonných pracovníkov – Wiseman 

Predmet školenia: spôsob komunikácie so zákazníkmi 

Júl 2010  Obchodný duel – Academy 

Predmet školenia: Kontakt so zákazníkom 

Kompetencie   
Anglický jazyk 
Porozumenie: B2  Jazyková zdatnosť: B2  Písomná zdatnosť: B2 

 

Taliansky jazyk 
Porozumenie: A2  Jazyková zdatnosť: A2  Písomná zdatnosť: A2 

 

IT zručnosti  Pokročilý: MS OFFICE, MS SQL Server, Enterprise Architect, UML metodológia , SAP B1, MS WIN. 
  Základy: SQL, konfigurácie enterprise WLAN sietí (Motorola), konfigurácie mobilných enterprise mobilných zariadení (Symbol, Zebra)  
Vodičské oprávnenie  AM, A, B, C, T – aktívny vodič 

 

Záľuby  Motocykel, šoférovanie, rekreačný šport, ekonomická teória