Základná škola ktorú som navštevoval bola a stále je v rodnej obci Lendak. Jedna z väčších škôl čo sa týka žiakov určite. Mal som to šťastie stretnúť už v tejto primárnej príprave na život množstvo inšpiratívnych učiteľov a učiteliek (svojho času sme veľa učiteľov ešte nemali).

V prvom ročníku som mal šťastie na pani Repkovú – veľmi milú a obetavú učiteľku. Jej manžel bol vášnivý fotograf, pokiaľ viem, zbieral zápalkové škatuľky. Túto záľubu som nevedel pochopiť. Veľmi vzácni ľudia ktorí prispeli nielen kultúrou. Verím že na nich ľudia spomínajú.

V druhej triede sme dostali novú posilu – mladú učiteľku ktorá jednoznačne vedela zaujať decká tak aby sa škole venovali nielen v škole ale aj mimo nej.

Základná škola mi umožnila stretnúť ľudí ktorých som si už vtedy svojim detským spôsobom vážil a ktorých si s odstupom času vážim ešte viac. Vniesli do môjho života nielen poznanie ale častokrát formovali postoje ktoré sa nemuseli prejaviť ihneď. Avšak v človeku ten postoj ostane a časom si nájde svoju cestu ako von, ako sa rozvinúť. Jedna z najvýraznejších osobností ktoré ma veľkou mierou ovplyvnili bola moja triedna M. Glodžáková ktorá neučila dejepis – ona nám k nemu vytvárala vzťah. Ona ho vyučovala. Krásu literatúry ktorú som vďačne poznával aj neskôr na strednej škole sa nám snažila odhaliť pani riaditeľka Mária Budzáková. Raz sme študovali pesničku od IMT smile – vtedy som pochopil že literatúra a hodnotné texty nemusia byť len v knihách, môžu vznikať rôznymi spôsobmi a môžu sa k nám dostať rôznymi formami. Aj tými nevšednými.

Mal som rád technické práce, hodiny hudobnej výchovy, nakoniec aj matematiky – čo však nebola moja silná stránka. Žiaľ, výtvarná nebola veľmi pre mňa. O to viac ma fascinovali humanitné vedy. V škole sme mali tú česť ešte zažiť prvý počítačový krúžok. V súťaži dokonca spolužiaci vyhrali počítač v celoslovenskej súťaži. To bola veľká vec.

Nie je možné spomenúť všetkých a všetko – koniec koncov nie je to účel tohto „životo-blogu“, chcem sa však poďakovať všetkým ktorých som mal možnosť na základnej škole stretnúť – od spolužiakov cez učiteľov až po upratovačky.