Vízia, ktorú som prezentoval, je hlavným cieľom. K nemu sa musí obec dopracovať postupnými krokmi. Tieto kroky sú mojim volebným programom. Program má štyri základné oblasti a v nich konkrétne veci, ktoré plánujem realizovať.

Kultúra

 • Letné kino
 • Vianočné mini trhy
 • Spolupráca so školou a miestnymi organizáciami pri realizácii kultúrnych podujatí
 • Vyriešenie otázky spoločensko-kultúrneho priestoru obce

Sociálna oblasť

 • Materské centrum
 • Zlepšenie vybavenia a revitalizácia detských ihrísk, prípadne jedno nové ihrisko vybudovať
 • Vytvorenie programu medzigeneračnej výmeny skúseností (dôležitý kontakt seniorov s mladými)
 • Verejné toalety
 • Vytvorenie prvého kontaktu na obecnom úrade, aj pre ľudí, ktorí pracujú na smeny
 • Pravidelné mesačné stretnutia so starostom
 • Dobudovanie a preventívne využívanie kamerového systému
 • Priestory zdravotného strediska – bezbariérové a priateľské

Podpora ekonomiky a turizmu

 • Napojenie sa na aspoň 1 cyklo-chodník
 • Vytvoriť projekt prepojenia Lendaku s Tatranskou Kotlinou – chodníkom
 • Aktívnejšie využívanie cezhraničných spoluprác s partnerskými mestami
 • Efektívne cielenie propagácie Lendaku – využitím cezhraničnej spolupráce
 • Podpora lokálnej ekonomiky – pomoc pri propagácii domácich výrobkov a domácich firiem
 • Pokračovanie v naštartovaných projektoch
 • Rozšírenie kapacity oficiálnych parkovacích miest

Ekológia

 • Smetné koše v obci
 • Čistenie koryta potoka
 • Pravidelné upratovanie ciest
 • Zrušenie smetiska nad obcou

 

Tieto body boli prezentované v mojich volebných novinách, ktorých elektronickú verziu si môžete pozrieť na tejto adrese: Michal Gallik volebné noviny