Na základe zákona č. 181/2014 Z. z. o volebnej kampani podľa §6 odsek 16 som aku kandidát na funkciu starostu povinný mať vedený transparentný účet. Preto nech sa páči, každý môže vidieť moje príjmy a výdaje využívané počas kampane.

Prejsť na stránku účtu