Osobný život

Narodil som sa v Lendaku. Vyštudoval informatiku a Ekonómiu na Ekonomickej Univerzite v Bratislave. Som ženatý s Erikou 😊, zatiaľ bezdetný.

Erika, Ja, Lendak

Nakoľko som začal o Lendaku tak niečo k tomu:

Letecká, Lendak

Lendak je skutočne zaujímavá obec a to nielen počtom obyvateľov (5 252 k 31.12.2017) ale predovšetkým svojimi zvykmi. Pre niektorých aj rečou. Väčšina obyvateľov totiž (rovnako ako ja) komunikuje v Goralskom nárečí.

V Lendaku som tiež navštevoval materskú a základnú školu, a nakoniec, v Lendaku mám (takmer) celú blízku i širšiu rodinu. Nečudo že k tejto rodnej dedine sa mi viaže mnoho krásnych spomienok nielen na bezstarostné chvíle s priateľmi a rodinou, ale aj chvíle strávené prácou na poliach (nepoznám nikoho v Lendaku kto by tvrdo nepracoval na poli). Viac spomienok a dojmov je v článku základná škola.

 

 

 

Ďalšie krásne spomienky sa vynárajú pri spomienke na stredoškolské časy, kedy som navštevoval žiaľ už neexistujúce gymnázium v maličkom „čerstvom“ meste Šaštín – Stráže (štatút mesta bolo udelené rok pred začiatkom môjho štúdia). Škola bola čisto chlapčenská, chodil som sem na mesačné turnusy a vytvorili sa tu priateľstvá ktoré pretrvávajú dodnes. Mám to šťastie byť s niektorými kamarátmi častejšie ako raz za 5 rokov. Veľmi sa tomuto privilégiu teším sa som za to vďačný. Nakoľko spomienky a tváre sú nesmierne vzácne, viac o nich v článku stredná škola.

Nevyhnuteľná sa zdala byť taktiež vysoká škola. Ekonomická Univerzita v Bratislave sa stala mojím domovom na ďalších veľa rokov. Veľa z dôvodu že po inžinierskom štúdiu v štandardnom trvaní som sa zasníval ako externista na ďalších 6 rokov doktorandského štúdia ktoré som k svojej a všeobecnej nevôli nedokončil. Viac o časoch na vysokej škole a o dare ktorý som dostal – skvelých ľuďoch v článku Vysoká škola.