Som Lendačan (od Mihala z kasteľa po Otcovi, od Jemreha (imricha) po mamke

) a mám to tu rád. Narodil som sa tu. Strávil som tu celé detstvo, mám tu rodinu a priateľov. Precestoval som celé Slovensko a vnímam požiadavku na dynamiku. Vnímam ju aj v Lendaku. Je úžasné ako sa obec rozširuje ako sa stavajú domy. Pamätám sa, ako sme s bratmi chodili hrabať seno na Lemeje. Teraz je to tam zastavané. Viem, že Lendak má potenciál. Má potenciál viac rozvíjať kultúru, byť čistejším miestom na život a aktívne zapájať obyvateľov do diania v obci. Má obrovský potenciál. Vďaka polohe, tradíciám a predovšetkým ľuďom, ktorí tu žijú a chcú tu vychovávať aj svoje deti. Veľa z nás je vo svete. Veľa ľudí študuje a prispieva k rozvoju iných miest a obcí. Chcem zapojiť týchto mladých ľudí, ktorí majú nápady a energiu. Viem, že pre rodnú obec a svojich blízkych to radi skúsia. Sú to Lendačania – ľudia, ktorí sa neboja práce a chcú niečo dobré urobiť. Aj ja som Lendačan.

Velka noc 2014