Je možné že príchod zamestnávateľa zvýši nezamestnanosť? Vďaka automatizácii to v dlhodobom horizonte je možné. Pozor, v článku sú aj čísla.

Šíria sa fámy, že sa k nám chystajú Číňania so svojou automobilkou!To či automobilka začne alebo nezačne pôsobiť, ja asi neovplyvním. Ale pomôže Slovensku významným spôsobom? Predovšetkým, ak sme štát, kde už tri automobilky sú?

Každý vie, že automobilový priemysel je silne automatizovaný už teraz. Dôležité teda bude,  či vieme vyčísliť „hodnotu za peniaze“ – či prinesie dostatočnú hodnotu a najmä objednávky pre subdodávateľov. Prečo hovorím predovšetkým o subdodávateľoch a nie zamestnancoch? Pretože, podľa môjho názoru, budú práve subdodávatelia jediná pridaná hodnota štvrtej automobilky. Tu sú dva hlavné dôvody môjho presvedčenia:

  1. Pracovná sila. Problém zrejme bude s hľadaním správnych ľudí. Na západe musia firmy dovážať ľudí z východu, nakoľko nemajú pracovníkov. Sú to predovšetkým ľudia do výroby. Tí by určite radšej pracovali bližšie k deťom, žene a rodine. Čo je však z môjho pohľadu problém, je jednostranne orientované hospodárstvo. Na západe tri automobilky, na východe ďalšia, čo  bude tlačiť na vyššiu automatizáciu. A práve tá môže nakoniec výrazne ovplyvniť zamestnanosť montážnych pracovníkov aj v automobilke na východe.
  2. Automatizácia, druhý dôvod úzko súvisiaci s pracovnou silou. Podľa PwC je Slovensko najohrozenejšou krajinou – sme ohrození automatizáciou.

Inak povedané – s príchodom vyššej automatizácie je u nás ohrozených najviac pozícií. Koľko? Veľa:

Viac ako 44% ľudí môže byť nahradených automatizáciou.Nestane sa to hneď, bude to postupné, avšak takmer neodvratné. Prognózou PwC je, že do 20 rokov to bude až 40% (malá pomôcka – nachádzame sa v skupine „industrial“):

Práve tieto skutočnosti ma vedú k tomu, že štvrtá automobilka môže dlhodobo pomôcť predovšetkým subdodávateľom, avšak zamestnancom bude nápomocná len v krátkodobom horizonte. Z ľudského hľadiska by som si ju želal. Aby ľudia mali na výber. Pretože o tom je slobodný trh – aby človek na základe osobných preferencií sám určil, či ostane (na východe) ,alebo odíde za prácou inam (Preč). Bez hospodárskej súťaže ale človek na výber nemá. Čísla sú však orientačné o čom sa na svojej koži presviedča aj Elon Musk ktorý až priveľmi stavil na automatizáciu.